คุณภาพเชื่อถือได้ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง
ตำแหน่ง : 
Sales Executive / Export Sales Executive / Technical Service Executive 
 
คุณสมบัติ:
- เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด,เคมี,การพิมพ์หรือบริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการขาย,การตลาด,และเทคนิคการพิมพ์
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการอ่านและเขียน (ระดับธุรกิจ)
- มีรถเป็นของตัวเองและมีใบอนุญาตขับขี่

 

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด  สำนักงานใหญ่  29/1 หมู่ 5  ถ.เทพรัตน   
ซ.ธรรมศิริ ต. บางเสาธง   อ. บางเสาธง   จ.สมุทรปราการ  10570   ประเทศไทย
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105521019749
โทร : +662 338 4900 , แฟกซ์ : +662 338 4905
อีเมล์ : hroffice@thaikk.co.th
อีเมล์ : hrplant@thaikk.co.th