คุณภาพเชื่อถือได้ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง

 

ตำแหน่ง : 
Logistic Staff 
 
คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 25-30 ปี
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การจัดการ/โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการจัดส่ง 1-3 ปี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ 29/1 หมู่ 5  ถ.เทพรัตน  ซ.ธรรมศิริ ต.บางเสาธง   อ.บางเสาธง   จ.สมุทรปราการ  10570   ประเทศไทย                                         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105521019749
โทร : +662 338 4900 , แฟกซ์ : +662 338 4905
อีเมล์ : hroffice@thaikk.co.th
อีเมล์ : hrplant@thaikk.co.th