โทร +662 338 4900

ติดต่อเรา

 สอบถามปัญหา?

หากท่านมีคำถามหรือข้อสอบถามใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา ตัวอย่างการเปิดรับสมัครงาน ทีมงานของเรา ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยทุกประการของของท่านรวมทั้งจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงงานบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ติดต่อเรา

Label Business


ลูกค้าในประเทศ

ติดต่อ : คุณขวัญเรือน ห้อธิวงค์
โทร : +662 338 4610
อีเมล์ : CS_BSL@thaikk.co.th

 

ลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร

ติดต่อ : คุณณัฐธิญาณ์ พิพัฒน์ญาณกุล
โทร : +662 338 4613
อีเมล์ : Natthiyar.pi@thaikk.co.th

 

ลูกค้าต่างประเทศ

ติดต่อ : คุณรณิษา นันทเวช
โทร : +662 338 4606
อีเมล์ : Ranisa.na@thaikk.co.th

Adhesive Tape Business


ลูกค้าในประเทศ

ติดต่อ : คุณสุทธิกานต์ อินทุเศรษฐ
โทร : +662 338 4633
อีเมล์ : Sutthikan.in@thaikk.co.thติดต่อ : คุณคนางค์ พิมลวงศ์
โทร : +662 338 4641
อีเมล์ : CS_BST@thaikk.co.th ลูกค้าต่างประเทศ

ติดต่อ : คุณมยุรี ทวนหอม
โทร : +662 338 4635
อีเมล์ : Mayuree.to@thaikk.co.th

Melamine Business


ลูกค้าในประเทศ

ติดต่อ : ดร.นิธินัย  วงศ์อิฎฐารมณ์
โทร : +662 338 4959
อีเมล์ : Nithinai.wo@thaikk.co.th

 

ลูกค้าต่างประเทศ

ติดต่อ : คุณชยานันต์ สุมานิก
โทร : +662 338 4655
อีเมล์ : Chayanan.su@thaikk.co.th

ส่งข้อความถึงเรา

ที่ตั้งของเรา

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด. (สำนักงานใหญ่)

 

29/1 หมู่.5
ซอยธรรมศิริ ถนนเทพรัตน 
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร. : 0105521019749

  • โทรศัพท์:
  • +662 338 4900
  • แฟกซ์:
  • +662 338 4905