โทร +662 338 4900

Category

กระดาษห่อ/ซอง อาหาร

  • กระดาษห่อ/ซอง อาหาร

    กระดาษห่อ/ซอง อาหาร

    กระดาษห่ออาหารของเราผลิตจากวัสดูระดับ food grade อีกทั้งยังมีผิวเรียบมาก โดยเคลือบผิวด้านในด้วย PE