โทร +662 338 4900

ประวัติของเรา

  • 1978
  • บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นๆปัจจุบัน บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทฯ ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

  • 2012
  • บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าลาเบล , เทปกาว, ผงเมลามีน และผงยูเรีย พื้นที่โรงงานจำนวน 60 ไร่ (88,000 ตารางเมตร) พนักงานจำนวน 500 คน ในปี พ.ศ.2556

  • 2019
  • บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าลาเบล , เทปกาว, ผงเมลามีน และผงยูเรีย

มาตรฐานของเรา

ระบบการจัดการแบบ Lean Six Sigma

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด มุ่งเน้นให้มีระบบการจัดการแบบ Lean Six Sigma โดยมีการกำหนด วิเคราะห์ ปรับปรุงและควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ISO 9001: 2015 และ GMP

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และระบบ GMP จากTüV NORD (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของเรา ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

GMP CERTIFICATE
ISO 9001.2015 CERTIFICATE( NAC )
ISO 9001.2015 CERTIFICATE(DAKKS)

SAP Netizen ByDesign

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด มีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน ใช้ระบบซอฟต์แวร์ SAP สามารถรวบรวมข้อมูลกับการทำงาน ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

VTR ThaiKK GROUP

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจของเราคือการมอบ สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า และ พัฒนาสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง Thai KK group มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย ได้ มาตรฐาน รองรับ การเจริญเติบโต ของอุตสาหกรรมทั่วโลก