โทร +662 338 4900

Category

เทปพันสายไฟ รุ่นทั่วไป

  • เทปพันสายไฟ รุ่น VTB-11

    เทปพันสายไฟ รุ่น VTB-11

    เทปพันสายไฟ รุ่น VTB-11 เทปพันสายไฟคุณภาพดี ผลิตจากพีวีซี โพลีไวนิลคลอไรด์ เหมาะกับการยึดเกาะที่ยืดหยุ่นและหุ้มฉนวนบริเวณข้อต่อสายไฟ ไร้สารตะกั่ว และทนอุณหภูมิ 80 องศา C (176 F)
  • เทปพันสายไฟ รุ่น VTB-12 และ VTC-12

    เทปพันสายไฟ รุ่น VTB-12 และ VTC-12

    เทปพันสายไฟ รุ่น VTB-12 สีดำ และ VTC-12 สีต่างๆ ผลิตจากพีวีซี โพลีไวนิลคลอไรด์ เหมาะกับการยึดเกาะที่ยืดหยุ่นและหุ้มฉนวนบริเวณข้อต่อสายไฟ ไร้สารตะกั่ว ทนความร้อนได้สูงถึง 80 องศา C (176 F)