โทร +662 338 4900

Category

รักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์สิ่งแวดล้อม

  • เทปปิดกล่องรักษ์โลก

    เทปปิดกล่องรักษ์โลก

    เทปปิดกล่องรักษ์โลก ผลิตจากโพลีโพรพีลีนเทปที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องจัดส่งกล่องสินค้าเข้าประเทศที่รักษ์สิ่งแวดล้อม