โทร +662 338 4900

Category

เทปกาวยาง

  • เทปกาวยางธรรมชาติ

    เทปกาวยางธรรมชาติ

    เทปกาวยางธรรมชาติปิดกล่องเคลือบด้วยกาวยางเกรดพิเศษ เหมาะสำหรับกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ที่มีน้ำหนักปานกลางถึงหนัก ใช้ในงานห้องเย็น (น้ำหนัก 10 กิโลกรัมขึ้นไป)