โทร +662 338 4900

Category

กระดาษปอนด์เคลือบซิลิโคน

กระดาษปอนด์เคลือบซิลิโคน

PE Laminated white uncoated (wood-free) release liners which have variety of weights, in roll-to-sheet or roll-to-roll applications.
  • กระดาษปอนด์เคลือบซิลิโคน

    กระดาษปอนด์เคลือบซิลิโคน

    กระดาษปอนด์เคลือบซิลิโคนหลากหลายแกรม ตามความต้องการของลูกค้า สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบตัดแผ่น และม้วน