โทร +662 338 4900

Category

เมลามีน

 • ผลิตภัณฑ์เมลามีน : HoReCa

  ผลิตภัณฑ์เมลามีน : HoReCa

  ผลิตภัณฑ์เมลามีนเพื่อผลิตเป็นภาชนะลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหรูหรา สวยงาม และทรงคุณค่า
 • ผลิตภัณฑ์เมลามีน : ECO-FRIENDLY

  ผลิตภัณฑ์เมลามีน : ECO-FRIENDLY

  ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ใช้วัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรหมุนเวียน เช่นผงเซลลูโลส, ขี้เลื่อย, ชานอ้อย, ผงไม้ และหรือของเหลือจากการเก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากเมลามีนชนิดนี้จะให้ลักษณะที่ดูเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงมีความสวยงาม เรียบหรู
 • ผลิตภัณฑ์เมลามีน : STONEWARE

  ผลิตภัณฑ์เมลามีน : STONEWARE

  ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ขึ้นรูปแล้วคล้ายเซรามิก เนื่องจากรูปร่างและลักษณะของเนื้องาน รวมถึงพื้นผิวที่เป็นจุด ทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้คล้ายวัตถุหรือภาชนะที่ทำจากหินได้อีกด้วย โดยยังคงมีความทนทาน ปลอดภัย และสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์เมลามีน : HIGH DENSITY

  ผลิตภัณฑ์เมลามีน : HIGH DENSITY

  ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่มุ่งเน้นเรื่องของน้ำหนักสัมผัส สร้างความแตกต่างและให้ความสวยงามเรียบหรู เมลามีนความหนาแน่นสูง (High density) ทนทานต่อการตกหล่น ไม่แตกง่ายและสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากเมลามีนชนิดนี้ให้ความรู้สึกคล้ายเซรามิกและพอซเลนได้ไม่ยาก
 • ผลิตภัณฑ์เมลามีน : COLOR SERIES

  ผลิตภัณฑ์เมลามีน : COLOR SERIES

  ซีรี่ส์สีชุดใหม่ คอลเลคชั่นประจำปี 2019 - 2020
 • ผลิตภัณฑ์ยูเรีย: สำหรับอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

  ผลิตภัณฑ์ยูเรีย: สำหรับอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

  ชิ้นส่วนอุกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากยูเรียโมล์ดดิ้งคอมพาวด์จะมีสมบัติความแข็งแรงเชิงกล (Mechanical strength) ที่ดี ต้านทานการอาร์ค (Arc) เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ไม่ติดไฟและทนต่อสารเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถผลิตได้หลากหลายสีตามต้องการ
 • ผลิตภัณฑ์ยูเรีย : สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

  ผลิตภัณฑ์ยูเรีย : สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

  เครื่องสุขภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากยูเรียโมล์ดดิ้งคอมพาวด์มีข้อดีโดดเด่นในเรื่องการทนต่อสารเคมี และต้านทานเชื้อแบคทีเรีย
 • การบริการ : ผลิตและปรับแต่งสีตามความต้องการของลูกค้า

  การบริการ : ผลิตและปรับแต่งสีตามความต้องการของลูกค้า

  จัดทำ color matching พัฒนาสูตรสีได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  เมลามีนโมล์ดดิ้งคอมพาวด์ของ ไทย เคเค ผ่านการรับรองมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1245 - 2553 (2010)* ในหัวข้อ สารอัดแบบฟอร์มาลดีไฮด์