โทร +662 338 4900

Category

ผลิตภัณฑ์เมลามีน : Eco-friendly

ผลิตภัณฑ์เมลามีน : Eco-friendly

  • ผลิตภัณฑ์เมลามีน : ECO-FRIENDLY

    ผลิตภัณฑ์เมลามีน : ECO-FRIENDLY

    ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ใช้วัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรหมุนเวียน เช่นผงเซลลูโลส, ขี้เลื่อย, ชานอ้อย, ผงไม้ และหรือของเหลือจากการเก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากเมลามีนชนิดนี้จะให้ลักษณะที่ดูเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงมีความสวยงาม เรียบหรู