โทร +662 338 4900

Category

ผลิตภัณฑ์เมลามีน : HoReCa

ผลิตภัณฑ์เมลามีน : HoReCa

  • ผลิตภัณฑ์เมลามีน : HoReCa

    ผลิตภัณฑ์เมลามีน : HoReCa

    ผลิตภัณฑ์เมลามีนเพื่อผลิตเป็นภาชนะลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหรูหรา สวยงาม และทรงคุณค่า