โทร +662 338 4900

Category

ผลิตภัณฑ์เมลามีน : Stoneware

ผลิตภัณฑ์เมลามีน : Stoneware

  • ผลิตภัณฑ์เมลามีน : STONEWARE

    ผลิตภัณฑ์เมลามีน : STONEWARE

    ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ขึ้นรูปแล้วคล้ายเซรามิก เนื่องจากรูปร่างและลักษณะของเนื้องาน รวมถึงพื้นผิวที่เป็นจุด ทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้คล้ายวัตถุหรือภาชนะที่ทำจากหินได้อีกด้วย โดยยังคงมีความทนทาน ปลอดภัย และสวยงาม