โทร +662 338 4900

Category

ผลิตภัณฑ์ยูเรีย : สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ยูเรีย : สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

  • ผลิตภัณฑ์ยูเรีย: สำหรับอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

    ผลิตภัณฑ์ยูเรีย: สำหรับอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

    ชิ้นส่วนอุกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากยูเรียโมล์ดดิ้งคอมพาวด์จะมีสมบัติความแข็งแรงเชิงกล (Mechanical strength) ที่ดี ต้านทานการอาร์ค (Arc) เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ไม่ติดไฟและทนต่อสารเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถผลิตได้หลากหลายสีตามต้องการ