โทร +662 338 4900

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายแบบออนไลน์

ในฐานะที่คุณเป็นลูกค้าคนสำคัญของ Thai KK เราอยากให้คุณคุ้นเคยกับเงื่อนไขการซื้อขายของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อสินค้ากับ Thai KK เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม

 

1. เกี่ยวกับ Thai KK

ก. การซื้อสินค้าของคุณจาก www.thaikk.co.th (“เว็บไซต์”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายและข้อกำหนดของแคตตาล็อก (เรียกโดยรวมว่า "เงื่อนไข") หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณต้องละเว้นจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือทำการซื้อจากเว็บไซต์นี้

ข. www.thaikk.co.th เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด (“ เรา”,“ ของเรา”,“ Thai KK”) เราเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทยและที่อยู่จดทะเบียนของเราอยู่ที่ 29/1 หมู่ที่ 5 ซอยธรรมศิริ ถนนเทพรัตน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ค. สินค้าและบริการที่อธิบายในเว็บไซต์นี้มีให้บริการจาก Thai KK และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของเราเท่านั้น

ง. คุณ และ Thai KK อาจทำสัญญาขายสำหรับการขายและจัดหาสินค้าหรือบริการที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยคุณยื่นข้อเสนอให้กับ Thai KK ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อซื้อสินค้าและบริการในราคาที่กำหนดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

จ. โลโก้ Thai KK และคำเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด และใช้ภายใต้ใบอนุญาต จำกัด โดย Thai KK

ฉ. ในข้อกำหนดเหล่านี้:

  • “คุณ”, “ ผู้ใช้”, “ สมาชิก” และ“ ผู้เยื่ยมชม” หมายถึงทุกคนที่เข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้
  • การอ้างอิงถึง“ บุคคลที่สาม” ในข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงการอ้างอิงถึงตัวแทนหรือผู้รับเหมาของ Thai KK หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใด ๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลใด ๆ ของพวกเขาในการสร้างบทบัญญัติหรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์หรือ ในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อที่ทำผ่านเว็บไซต์และรวมถึงคำสั่งซื้อใดๆ
  •  การอ้างอิงถึง "เว็บไซต์" หมายถึง www.thaikk.co.th
  • "คำสั่งซื้อ" หมายถึงข้อเสนอที่คุณทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำเชิญให้ปฏิบัติต่อ Thai KK ผ่านทางเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการขายเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ เราแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดสำหรับการแก้ไขทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์และก่อนทำการสั่งซื้อใดๆ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากประกาศดังกล่าวแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการขายเหล่านี้ตามที่มีการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดการขายเหล่านี้จะมีผลกับคำสั่งซื้อใดๆ ของคุณตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมีผล หากเราเลือกที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงเงื่อนไขที่แก้ไขคุณตกลงที่จะรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของการแก้ไขจากเราหรือบุคคลที่สาม คุณควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะเพื่อกำหนดเงื่อนไขการขายปัจจุบัน

 

2. ข้อตกลงการใช้

ก. โดยการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และตกลงที่จะผูกพันพวกเขาและข้อตกลงเกิดขึ้นระหว่างเรากับคุณ

ข. ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขได้ตลอดเวลา และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณอาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้หลังจากการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะแสดงถึงข้อตกลงที่คุณผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดสำหรับการแก้ไขทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์และก่อนทำการสั่งซื้อใด ๆ แม้ว่าเราจะไม่มีภาระผูกพันในการทำเช่นนั้น หากเราเลือกที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อกำหนดที่แก้ไขคุณตกลงที่จะรับการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงการแก้ไขเพิ่มเติมจากเราหรือบุคคลที่สามของเรา

 

3. ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

ก. คุณสามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ในฐานะผู้เยื่ยมชมหรือเป็นสมาชิก

ข. ในการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์คุณต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรหัสผ่าน หากคุณไม่ได้ให้รายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนเราอาจไม่สามารถเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกของคุณหรือจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับคุณ คุณตกลงที่จะให้รายละเอียดการเป็นสมาชิกของคุณเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยการเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านทางเว็บไซต์หรือติดต่อ ทีมบริการลูกค้าของเรา

ค. คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับจากเราทันทีหลังจากที่คุณสร้างบัญชีสมาชิกของคุณ

ง. เราอนุญาตให้หนึ่งการลงทะเบียนต่อที่อยู่อีเมล

จ. คุณต้องไม่ใช้บัญชีของสมาชิกคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ฉ. คุณต้องรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยในขณะที่รับผิดชอบกิจกรรมใดๆ ในบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณตระหนักถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ช. หากคุณลืมรหัสผ่านคุณสามารถคลิกที่ลิงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่บนเว็บไซต์และเราจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้คุณทางอีเมลหรือคุณอาจติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา 

ซ. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด หากคุณละเมิดหรือเราสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

 

4. ข้อกำหนดทางกฏหมาย

ก. คำสั่งซื้อและ / หรือการสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณทำโดยใช้เว็บไซต์นี้เป็นการรับทราบโดยคุณว่า:

  • คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
  • คุณยอมรับว่าคุณได้ทำสัญญาทางกฎหมายกับ Thai KK ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้
  • ข้อกำหนดเหล่านี้พร้อมกับคำสั่งซื้อของคุณเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Thai KK สำหรับการจัดหาสินค้าหรือบริการ

 

5. คำสั่งซื้อ

ก. เราขอแนะนำให้คุณดูตัวอย่างคำสั่งซื้อที่เสนออย่างรอบคอบก่อนที่จะเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าของคุณและดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

ข. เมื่อคำสั่งนั้นได้รับการยอมรับโดย Thai KK การยกเลิกคำสั่งนั้นจะไม่ถูกต้องเว้นแต่คุณจะได้รับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรของเราที่อนุญาตให้ยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์

ค. การเป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการที่ขายโดย Thai KK ผ่านเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการเสนอขาย แต่เป็นการเชื้อเชิญให้ปฏิบัติ

ง. คุณ และ Thai KK อาจทำสัญญาขายและจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยคุณทำข้อเสนอเสนอผ่านทางเว็บไซต์เพื่อซื้อสินค้าในราคาที่โฆษณาบนเว็บไซต์โดย :

  • การสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าหรือบริการโดยใช้เว็บไซต์
  • คุณยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อตามขั้นตอนบนเว็บไซต์
  • คุณชำระเงินครบถ้วน (รวมถึงค่าจัดส่งและค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) เมื่อได้รับพัสดุของคุณ
  • คุณชำระเงินครบถ้วน (รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้อง) บนเว็บไซต์
  • การยอมรับข้อเสนอดังกล่าวโดย Thai KK

เมื่อทำสัญญาขายผ่านเว็บไซต์คุณจะได้รับแจ้งข้อเสนอของคุณเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อ :

  • ข้อกำหนดใด ๆ และทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • คำแนะนำทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อเสนอจากคุณเข้าสู่และถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเรา
  • บันทึกถูกสร้างและจัดเก็บในฐานข้อมูลของเรา
  • Thai KK  ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณสำหรับสินค้าหรือบริการ (รวมถึงค่าจัดส่งและการจัดการที่เกี่ยวข้อง) และการยืนยันการชำระเงินนั้นได้รับจากฐานข้อมูลของเรา
  • Thai KK ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณสำหรับสินค้าหรือบริการ (รวมถึงค่าจัดส่งและค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) และการยืนยันการชำระเงินนั้นได้รับจากคู่ค้าของเรา

 

6. คุณรับทราบว่า :

ก. การส่งข้อเสนอของคุณหรือการยืนยันการชำระเงินใดๆ ที่ทำผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Thai KK อาจไม่ได้รับด้วยเหตุผลนอกเหนือจากการควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวทางอิเล็กทรอนิกส์กลไกเครื่องจักรคอมพิวเตอร์หรือโทรคมนาคม หรือการละเว้นหรือความล้มเหลวของผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือระบบของบุคคลที่สาม

ข. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ Thai KK จะไม่รับผิดไม่ว่าทางใดก็ตามสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการเชื่อมต่อกับการส่งคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์หรือความล้มเหลวใดๆ เพื่อรับคำแนะนำทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ค. Thai KK อาจดำเนินการตามคำแนะนำทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่ง หรือออกผ่านเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากหรืออ้างอิงถึงคุณ

ง. Thai KK อาจปฏิบัติต่อคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของแท้และไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบความถูกต้องหรืออำนาจของบุคคลที่ออกหรือส่งคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวหรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  • คุณจะได้รับอีเมลจาก Thai KK ทันทีที่สามารถปฏิบัติได้หลังจากที่คุณยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงิน หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้า โปรดทราบว่าอีเมลนี้ไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ แต่เพียงแค่ยืนยันการรับใบสั่งซื้อของคุณ
  • หากการสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการยอมรับจากThai KK ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบทางโทรศัพท์ หรืออีเมล โดยจะจัดการเรื่องการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับการชำระเงินใดๆ ที่คุณต้องดำเนินการ
  • Thai KK อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอต่างๆ ข้อผิดพลาดในราคาที่โฆษณา คำอธิบายสินค้า หรือบริการบนเว็บไซต์ ร่วมถึงข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ
  • ความพร้อมของสินค้าในสต็อกล่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง หาก Thai KK ไม่สามารถจัดหาสินค้า ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลโดยเร็วที่สุด
  • ภายใต้ข้อ 6 Thai KK จะถือว่าคุณยอมรับใบสั่งซื้อของคุณก่อนที่จะออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายและการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ

หากคุณมีข้อซักถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสั่งซื้อโปรดติดต่อทีมบริการลูกค้า โปรดให้หมายเลขการสั่งซื้อของคุณสะดวกตามที่ปรากฏยืนยันในอีเมล

 

7. ราคา

ก. ราคาที่แสดงเป็นหน่วยเงินบาทไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาอาจไม่รวมค่าจัดส่ง สามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการแก้ไขหรือลบออกจากเว็บไซต์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ข. ราคาสินค้า อ้างอิงจากราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิตหรือราคาปกติของ Thai KK

ค. รูปภาพของสินค้าที่แสดงโดยไม่มีราคาใดๆ ภาพนั้นไม่มีการเสนอขาย

ง. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอุปกรณ์เสริมที่แสดงในภาพของสินค้าจะไม่รวมอยู่ในราคา

จ. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

 

8. การชำระเงิน

ก. การชำระเงินทั้งหมดจะต้องชำระเต็มจำนวนก่อนส่งมอบรวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ข. การชำระเงินจะต้องทำผ่านทางช่องทางชำระเงินที่ปลอดภัยของ 2C2P สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้ให้บริการเหล่านี้

ค. ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง(ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) จากคุณในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีการชำระเงินโดยฉ้อฉลหรือถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ง. หากมีปัญหากับการชำระเงินของคุณ (เช่น หากการทำธุรกรรมบัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ) เราอาจติดต่อคุณเพื่อเตรียมการชำระเงินแบบอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ทั้งหมดที่คุณไม่สามารถชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อใดๆ เมื่อถึงกำหนดชำระ

 

9. การจัดส่งสินค้า

ก. ภายใต้การที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ Thai KK ยอมรับการสั่งซื้อของคุณ ทางเราจะจัดหาสินค้าตามที่แสดงในการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ

ข. หากสินค้าที่คุณสั่งซื้ออยู่ในสต็อก จะพยายามส่งคำสั่งซื้อภายใน 1-3 วันทำการ(จันทร์ถึงศุกร์)

ค. สินค้าอาจไม่สามารถจัดส่งได้ทันที เราจะส่งคำสั่งซื้อของคุณภายใน 1-6 วันทำการนับจากวันที่คุณส่งคำสั่งซื้อ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของซัพพลายเออร์

ง. เมื่อคุณสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกให้ส่งคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่ที่คุณระบุ

จ. กรณีไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อของคุณ เราจะแจ้งคุณภายใน 1-5 วันทำการ หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณ หากสินค้าขาดสต็อกคุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะจัดให้มีการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับการชำระเงินใดๆ ที่คุณต้องดำเนินการ

ฉ. วันที่จัดส่งเป็นเพียงการประมาณการ และเราไม่สามารถยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับความล้มเหลวในการส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดอันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการจัดส่ง / การจัดส่งจากซัพพลายเออร์ของเรา

ช. หากไม่มีใครยอมรับการจัดส่งในวันที่จัดส่งไว้ล่วงหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บการขนส่งและการจัดส่งอีกครั้ง

ซ. หากคุณรับสินค้าเองคุณจะต้องรับผิดชอบในการรับสินค้าจากเรา

ฌ. เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการจัดส่งหรือความล่าช้า จากบริการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่งเอกชน

 

10. จัดส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่งเอกชน

ก. ข้อกำหนดของข้อนี้มีผลใช้บังคับเมื่อคุณเลือกให้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุ

ข. ที่อยู่จัดส่งจะต้องเป็นที่อยู่ภายในประเทศไทยและไม่สามารถเป็นที่ตั้งของการขนส่งสินค้าได้

ค. เมื่อ Thai KK ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้ ภายในคำสั่งส่งภายใน 1-5 วันทำการ ภายใต้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

ง. หากคุณสั่งซื้อสินค้าขนาดใหญ่หรือใหญ่มาก Thai KK จะติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อจัดการเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่ง

จ. คุณจะต้องพร้อมใช้งานด้วยตนเองเพื่อยอมรับการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณหรือเราจะออกแพคเกจตามที่ระบุไว้

ฉ. หากคุณต้องการเปลี่ยนวันที่จัดส่งหรือที่อยู่จัดส่งคุณต้องติดต่อทีมบริการลูกค้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนส่งคำสั่งซื้อของคุณ

ช. Thai KK จะใช้ความพยายามในการส่งคำสั่งซื้อของคุณภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้สำหรับการจัดส่งอย่างไรก็ตาม Thai KK ไม่รับประกันว่ากรอบเวลาเหล่านี้จะได้รับการตอบสนองเสมอเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างอาจส่งผลต่อระยะเวลาเหล่านี้

ซ. คุณต้องให้คำแนะนำในเวลาที่คุณสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือหลังจากนั้นเมื่อคุณพูดคุยเกี่ยวกับการจัดส่งกับ Thai KK ของปัญหาใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดส่ง(เช่น บันไดหรือทางเข้าแคบ) หากคุณไม่ได้ระบุสถานการณ์อย่างถูกต้องและเมื่อมาถึงผู้รับเหมาจัดส่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ยากคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการส่งซ้ำและค่าใช้จ่ายของบุคคลเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ

ฌ. Thai KK ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการจัดส่งหรือความล่าช้าจากผู้รับเหมาจัดส่งบุคคลที่สามของเรา

ณ. คุณจะต้องตรวจสอบสินค้าและบันทึกความเสียหาย ในเอกสารการจัดส่งโดยผู้ให้บริการสำหรับลายเซ็น ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเสียหายใดๆ ในการจัดส่งหรือการขาดแคลนภายใน 7 วันของการจัดส่ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในการจัดส่งไปยังสินค้าใดๆ เว้นแต่ว่าเราจะได้รับแจ้งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

 

11. ข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า

สินค้าของท่านจะถูกจัดส่งเมื่อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

 

12. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Thai KK และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ(ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) จากผู้ใช้ที่ใช้บัตรเครดิต / เดบิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ หรือใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสม

 

13. สินค้าที่เสียหายหรือชำรุด

ก. หากสินค้าใดที่คุณสั่งซื้อมาถึง ได้รับความเสียหายหรือคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับคุณอาจมี:

  • สิทธิ์ภายใต้นโยบายการคืนสินค้า
  • เพื่อให้สินค้าที่เสียหายถูกเปลี่ยน

ข. หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับความเสียหายโปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา

 

14. เหตุสุดวิสัย

Thai KK จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการดำเนินการใดๆ หากความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักในการให้บริการที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบชำระเงินของธนาคาร หรือส่งทางไปรษณีย์

 

15. กฎหมายที่บังคับใช้

ศาลจะมีเขตอำนาจศาลที่ไม่มีเอกสิทธิ์เหนือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือคำสั่งใด ๆ ที่วางไว้บนเว็บไซต์แม้ว่าเราจะยังคงมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับคุณสำหรับการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศของคุณ ถิ่นที่อยู่หรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย

 

16. การถ่ายโอนและการมอบหมาย

หาก Thai KK รวมขายหรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมธุรกิจหรือเว็บไซต์นี้แก่บุคคลที่สาม Thai KK ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมในการถ่ายโอนหรือมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนื้อหาและสิทธิที่ Thai KK มีรวบรวมจากคุณและข้อตกลงใด ๆ ที่ทำกับคุณ

 

17. การสละสิทธิ์

ความล้มเหลวของ Thai KK ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว การสละสิทธิ์ของบทบัญญัติใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมันเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดย Thai KK ในฐานะลูกค้าที่มีค่าของ Thai KK เราต้องการให้คุณคุ้นเคยกับเงื่อนไขการซื้อขายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ในการสั่งสินค้าของคุณกับ Thai KK เป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม