คุณภาพเชื่อถือได้ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง

 

ตำแหน่ง
Chemist ( R&D ) 
 
คุณสมบัติ:
- เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาตร์ (วท.บ.) สาขา Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน Food packaging หรือมีความรู้ด้าน GMP
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด  สำนักงานใหญ่  29/1 หมู่ 5  ถ.เทพรัตน   
ซ.ธรรมศิริ ต. บางเสาธง   อ. บางเสาธง   จ.สมุทรปราการ  10570   ประเทศไทย
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105521019749
โทร : +662 338 4900 , แฟกซ์ : +662 338 4905
อีเมล์ : hroffice@thaikk.co.th
อีเมล์ : hrplant@thaikk.co.th