B2B
1
เข้าระบบด้วย
ลืมรหัสผ่าน?
หรือ
สมัครบัญชีใหม่
0.00 ฿
ตะกร้าสินค้า
ชำระเงินอย่างปลอดภัยด้วย SSL
0

การคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า (เฉพาะกรณีเป็นข้อผิดพลาดของทางบริษัท)

ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 14 วัน โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน

ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าตามนโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

สาเหตุการคืนสินค้า สภาพของสินค้าที่ต้องการคืน หมายเหตุ
สภาพใหม่พร้อมขาย สินค้ายังไม่ถูกเปิด / แกะ สินค้าครบ ป้ายและตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก ใกล้หมดอายุ ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น ✔️ ✔️
สินค้าไม่ตรงตาม web content ✔️ ไม่จำเป็น ✔️ ✔️
ได้รับสินค้าผิด ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
เปลี่ยนใจ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
ขั้นตอนการขอคืนสินค้า
  1. ตรวจสอบเลขที่ คำสั่งซื้อ
  2. เตรียมรูปถ่ายสินค้าที่ต้องการขอคืน
    • ในกรณีเปลี่ยนใจ ให้ถ่ายรูปสินค้าในสภาพสมบูรณ์ทั้งกล่อง
    • ในกรณีสินค้าเสียหาย ให้ถ่ายรูปสินค้าที่มีปัญหา
  3. กรอกแบบฟอร์มขอคืนสินค้าที่ หน้าฟอร์มขอคืนสินค้าโดยอัพโหลดรูปถ่ายที่เตรียมไว้ ในหน้านี้ด้วย
  4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  5. เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และตกลงรับคืนสินค้า ให้ส่งสินค้าคืนมาที่

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด 
 29/1 หมู่ที่ 5 ซอยธรรมศิริ 
ถนนเทพรัตน ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

Copyright© 2021 ThaiKK Co., Ltd.
ธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ
มีการจดทะเบียนนิติบุคคล