คุณภาพเชื่อถือได้ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง

ตำแหน่ง : 
Sales Manager / Marketing Manager / Marketing Supervisor
 
คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 32 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด,เคมี,การพิมพ์หรือการบริหารธุรกิจ
- ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไปในการขาย การตลาดและเทคนิคการพิมพ์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูด,การอ่าน,การเขียน (ระดับธุรกิจ)
- มีรถเป็นของตัวเองและมีใบอนุญาตขับขี่

 

 

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด  สำนักงานใหญ่  29/1 หมู่ 5  ถ.เทพรัตน   
ซ.ธรรมศิริ ต. บางเสาธง   อ. บางเสาธง   จ.สมุทรปราการ  10570   ประเทศไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105521019749
โทร : +662 338 4900 , แฟกซ์ : +662 338 4905
อีเมล์ : hroffice@thaikk.co.th
อีเมล์ : hrplant@thaikk.co.th