B2B
1
เข้าระบบด้วย
ลืมรหัสผ่าน?
หรือ
สมัครบัญชีใหม่
0.00 ฿

ตะกร้าสินค้า

ชำระเงินอย่างปลอดภัยด้วย SSL
0

สมัครบัญชีลูกค้า B2B

เอกสารประกอบการขออนุมัติเครดิต
กรณีนิติบุคคล
- ภ.พ.20
- หนังสือรับรองบริษัท
- ระเบียบการวางบิล
- แผนที่สำหรับจัดส่งสินค้า

กรณีบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- Statemment ย้อนหลัง 6 เดือน

**กรุณาส่งเป็นไฟล์ jpg, jpeg, png หรือ pdf**
Copyright© 2021 ThaiKK Co., Ltd.
ธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ
มีการจดทะเบียนนิติบุคคล