B2B
1
เข้าระบบด้วย
ลืมรหัสผ่าน?
หรือ
สมัครบัญชีใหม่
0.00 ฿
ตะกร้าสินค้า
ชำระเงินอย่างปลอดภัยด้วย SSL
0
สติ๊กเกอร์กาว hot melt เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่มีระบบการติดฉลากสินค้าด้วยเครื่องจักร หรือระบบบรรจุสินค้าอัตโนมัติบนสายพานการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ​

กาว hot melt ผลิตจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูง มีเนื้อกาว 100% ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย (Solvent) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง จึงทำให้ควบคุมคุณภาพได้สม่ำเสมอ แม่นยำ อีกทั้งยังสามารถลด carbon footprint ในกระบวนการผลิตได้มากถึง 50% เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตกาวทั่วไป กาว hot melt จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (sustainability) ​ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตสติ๊กเกอร์และการนำไปใช้

นอกจากนี้ในด้านคุณสมบัติของกาว hot melt ที่มีทั้งความเหนียว, ติดแน่น และ ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในการใช้งานที่มีความหลากหลาย เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกที่ผลิตจากเยื่อหมุนเวียน (Recycle pulp), พลาสติกชนิดไม่มีขั้ว ที่มักติดได้ยาก (Non polar plastics), พื้นผิวที่หยาบ ขรุขระ (Rough surface), ทนความชื้น, ทนการใช้งานในที่เย็น (อุณหภูมิต่ำ) ได้ดี สติ๊กเกอร์กาว hot melt จึงเหมาะกับการการใช้งานที่หลากหลาย บนบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆเช่น อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage label) สินค้าอุปโภคบริโภค (Household label) บรรจุภัณฑ์ยา (Pharmaceutical label) และ ที่สำคัญฉลาก Hot melt เหมาะสมอย่างยิ่ง กับการใช้ในกลุ่มงาน บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็น, อาหารแช่แข็ง ที่อุณหภูมิติดลบ (-30/ -50 องศาเซลเซียส)

ฉลาก / สติกเกอร์ กระดาษ กาว Hot Melt (สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น)

ฉลาก / สติกเกอร์ กระดาษ กาว Hot Melt (สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนม้วน)

ฉลาก / สติกเกอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ความร้อน (เทอร์โมล) กาว Hot Melt

ฉลาก / สติกเกอร์ ฟิล์ม กาว Hot Melt (สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น)

ฉลาก / สติกเกอร์ ฟิล์ม กาว Hot Melt (สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนม้วน)

Copyright© 2021 ThaiKK Co., Ltd.
ธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ
มีการจดทะเบียนนิติบุคคล
th